Hey talented you
gain valuable experience during your study

Internship Product Development

Student Jobs & Internships • Utrecht • Other

Bij Keylane zijn we continu bezig om onze processen te verbeteren voor onze klanten. Er liggen een aantal opdrachten op de plank die wij erg belangrijk vinden en perfect zijn voor een student om op te pakken. Als jij bij ons stage loopt help je direct mee aan de ontwikkeling van onze producten.

We hebben momenteel twee stage opdrachten liggen en dus plek voor twee stagiaires.

Als je bij ons stage komt lopen krijg je een eigen laptop en een stagevergoeding van €500,- op basis van 5 dagen per week.

Synchronisatie

In ons product Axon zijn productdefinities van verzekeringsproducten volledig configureerbaar. Axon bevat een synchronisatiecomponent waarmee productdefinities gesynchroniseerd kunnen worden van de ene omgeving naar een andere omgeving, bijvoorbeeld van een testomgeving naar een productieomgeving. We willen deze synchronisatiefunctionaliteit verbeteren.

Mogelijke deelonderzoeken:

 • Probleemanalyse: welke problemen ervaren huidige gebruikers?
 • Literatuurstudie: welke oplossingen zijn in de markt beschikbaar?
 • Schrijven van een functioneel & technisch ontwerp
 • Uitwerken proof of concept
 • Uitwerken plan voor rest van implementatie

Eisen aan de oplossing:

 • De oplossing moet rekening houden diverse database merken, waaronder Oracle en DB2.
 • De oplossing moet een heldere interface bieden voor eindgebruikers.
  • Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om een consistente subset van de wijzigingen te synchroniseren.
 • De oplossing moet transaction consistency ondersteunen.
 • De oplossing moet instantaan resultaten teruggeven. Performance speelt een belangrijke rol.
 • De oplossing moet eenvoudig uit te breiden zijn met oog op de toekomst.
 • De oplossing moet goed testbaar zijn binnen een CI/CD pipeline.

ORM Introduceren

Binnen Keylane gebruiken we veel queries en in-house abstracties om met databases te praten (met name Searchlists). Echter, in de laatste 10 jaar heeft de industrie vooral gewerkt aan ORMs en gelijke concepten, om communicatie tussen code en database zo vloeiend en mogelijk te maken. Meerdere developers vragen zich af of een overstap mogelijk is, wat hiervoor gedaan moet worden en wat de voordelen en nadelen zijn.

Bekende voordelen van een ORM:

 • Ondersteuning verschillende RDMS vendors. Een ORM hanteert dialecten.
 • Compiler: goede ORMs maken gebruik van de compiler om query syntax te checken. Hierdoor ben je niet langer afhankelijk van strings, welke zeer foutgevoelig zijn. De compiler is de eerste lijn van verdediging, welke we nu niet hebben.
 • Versimpeling van het inlezen van data en verwerken tot objecten.
 • Community: omdat de meeste ORMs open source zijn en gebruikt worden door meerdere bedrijven, is informatie makkelijker te vinden.
  • Samen met de versimpeling zorgt dit voor makkelijkere onboarding van nieuwe developers.

Bekende nadelen van een ORM t.o.v. vanilla SQL:

 • Performance. Door abstractie verliest de developer een hoop kracht/controle, wat mogelijk leidt tot performance drops.
 • Ondersteuning. Gegeven dat ORMs vaak open source zijn, kan functionaliteit missen.

Gegeven de nadelen en nadruk op performance, zou een onderzoeker meerdere ORMs vergelijken. Ook t.o.v. de bestaande in-house oplossing. Punten van belang zijn hierbij:

 • Reductie / toevoeging aantal lijnen code / klassen / methodes.
 • Performance meten (cold start, max load, doorlooptijd per executie).
 • Kwalitatief onderzoek (hoe denken gebruikers (developers), wat zijn lastig/onmeetbare plus- en minpunten, welk invloed had het op de pipeline).
 • Specifieke gevallen in-depth bekijken (cross-schema queries, schema updates, joins met meer dan 3 tabellen, etc.).

Mogelijke conclusies van het onderzoek zijn:

 • In-house frameworks werken sneller dan bestaande ORMs (developers die een ORM suggesteren hebben nu een concreet antwoord waarom we er geen gebruiken)
 • Er zit weinig verschil tussen in-house framework en een ORM w.b. performance.
 • Veel van de Axon database kan opgeschoond worden met gebruik van een ORM.
 • Een ORM is niet de oplossing, maar concepten van een ORM kunnen wel overgenomen worden.
 • Etc.

Mogelijke tools om te onderzoeken zijn:

Share this job

In short

This job offers you

A great opportunity to gain valuable experience during your study. You’ll be a part of a growing, private equity backed organisation. You will join a company where technology, people, and customer focus meet.

But we’re not a company with masks and uniforms. We prefer that people are themselves. That’s why we’ve agreed to behave exactly the same way at work, as we do at home. Simply because it makes us happy and we believe a company is only as awesome as the people within it. That’s why we strive to bring onboard passionate people with amazing talent and work hard to support them in both professional and personal development & health. We acknowledge it is a fast-paced and rough industry. So we take good care of our own. So, just be yourself.

Perks & Benefits

We will ask a lot, but we’ll offer you a lot too.
This is a career challenge in a dynamic, tech savvy organisation, wanting to grow in Europe.

That is why we offer more than just a job:

 • Develop yourself as a committed expert
 • Upgrade your skills via specific learning journey
 • Explore our Keylane Academy
 • Work from home frequently
 • Join our Playground activities
 • Attend (or host )Expert talks
Learning & Development
Within Keylane you have all types of learning opportunities. This guide inspires and shows you your learning path.

In this ever-changing world, our customers and stakeholders expect the highest quality and various competences from us. To meet their expectations, we embark together on this Keylane Journey, and while we seek to become a vision-led and value-driven organization, our purpose, values, behaviours and abilities are the key to achieve a successful transformation.

To ensure our continuous development, at Keylane we focus not only on technical capabilities, but also on enhancing personal skills and nurturing relationships that will support our strategic pillars, which make a Keylane Committed Expert.

The values of our Committed Experts serve as the foundation for your own Learning Journey. This Learning Guide will show you how we can assist you in further developing yourself into the Keylane professional that offers added value to the organisation, our customers and to himself.

Our learning guide

Be Yourself

At Keylane, we take pride in upholding diversity and inclusion. We make a virtue of celebrating our differences. Granted – we are all similar in the sense that every single one of us is a committed expert  each in their own field of expertise. But that aside, we are all quite different – and we cherish that!

So no matter whether you are Dungeons & Dragons fanatic, a square dancer, Pokémon player, board gamer or sports fanatic, you are welcome here. The only thing we ask is that you are the best at what you do. And in Keylane’s true spirit, it is of course up to you, whether you want to define yourself as a committed expert.

Engage & connect

If you have any general questions about Keylane or want to have a quick chat before applying.

Just reach out to
Jochem van der Stam
Campus & Graduate Recruiter

Apply now!

Right now, we need people who are passionate about change through technology. This is not as easy as it sounds, but we’ve made a great start. If you have what it takes to turn good ideas into even better solutions, we need you!

Application form icon

Related jobs

From CV to contract

grading
Apply – Thanks for your interest in Keylane! I will reach out to you soon!
call
Call – I want to talk to you because I am curious to find out who you are
question_answer
1st stage interview – Let’s meet at our office
question_answer
2nd stage interview – Let’s get to know more Keylaners and have the oppertunity to ask each other even more questions
description
Job offer – I hope we can make you an offer you can’t refuse
emoji_people
Onboarding – This is when all the real fun already starts!